Politica de confidențialitate și cookies

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul European 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal al acestora și libera circulație a acestor date.

Astfel, prin conținutul acestei pagini, îți punem la dispoziție informații de interes privind aspectele legate de scopul și modul în care prelucrăm datele solicitate, precum și drepturile de care beneficiezi.

Cine suntem? Trua Transylvania S.R.L., C.U.I. 44109337, J32/757/2021, Sibiu, jud. Sibiu, denumită în continuare TRUA, în administrarea căreia se află site-ul https://trua.ro/

Prelucrarea datelor personale are la bază interesul legitim al TRUA de a-ți îmbunătăți permanent experiența și a putea onora solicitările de informații și comenzile plasate.

Nu ai obligativitatea de a furniza datele cerute, însă acestea sunt necesare pentru furnizarea de informații, precum și pentru realizarea și livrarea produselor / serviciilor solicitate, indiferent de canalul prin intermediul căruia am decis de comun acord să comunicăm (email, telefon, mesaj privat, viu grai etc.). Refuzul de a furniza datele solicitate determină din păcate imposibilitatea încheierii și executării oricărui contract sau comandă.

Pentru a te ajuta să înțelegi mai bine informațiile furnizate în această anexă, în primă fază am ales să definim câțiva termeni de interes:

 • TRUA – Trua Transylvania S.R.L., cu sediul in Sibiu, CUI 44109337, nr. ONRC J32/757/2019
 • GDPR – Regulamentul General privind Prelucrarea Datelor
 • Date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • CNP – cod numeric personal;
 • CI – carte de identitate;
 • Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 • Consimţământ – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal – o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 • HTTPS – conexiune securizată;
 • Certificat SSL (Secure Socket Layer) – document electronic care autentifică identitatea site-ului și criptează datele transmise între browser-ul web al vizitatorului și serverul web;

Date colectate și prelucrate

TRUA colectează și prelucrează următoarele date:

 • date de identificare persoane fizice: nume, prenume, serie și nr. CI
 • date de localizare: adrese de facturare, adrese de livrare, adrese la care se execută servicii sau se montează produse
 • nr. de telefon de contact, adrese de e-mail furnizate

NU cerem și nu prelucrăm date:

 • referitoare la originea etnică sau rasială
 • referitoare la convingerile politice, religioase, filozofice sau de altă natură similară
 • referitoare la apartenența sindicală
 • referitoare la starea de sănătate, orientarea sau viața sexuală
 • care au ca scop monitorizarea și/sau evaluarea unor aspecte de personalitate, precum comportamentul, și alte asemenea

De asemenea, nu cerem și nu prelucrăm CNP-ul clienților noștri.

Datele personale se colectează direct de la tine, în calitate de client, astfel răspunderea pentru corectitudinea acestora îți revine.

În funcție de canalele de corespondență utilizate, este posibil ca unele date personale să fie colectate automat, cum este de exemplu adresa IP a terminalului utilizat, însă acestea NU se prelucrează în mod direct de către noi, având doar rol statistic în unele cazuri, iar în alte cazuri neavând efectiv niciun rol de interes pentru noi.

Datele prelucrate, atât la cerere, cât și cele colectate automat, se colectează prin intermediul:

 • vizitării: site-ului nostru de prezentare, www.trua.ro, a paginii de facebook afiliată – trua.ro sau a paginilor oficiale de pe alte rețele sociale prezentate pe acest site
 • postării de comentarii și recenzii: pe site, pe pagina de facebook afiliată sau pe paginile de pe alte rețele sociale
 • solicitarii de informații și oferte: prin email-urile de contact, prin mesaj pe pagina de facebook sau pe celelalte rețele sociale, telefonic, prin viu grai sau oricare alte metode de comunicare
 • comenzilor, contractelor și a tuturor anexelor acestora, precum și prin intermediul oricăror altor documente întocmite în vederea onorării unei comenzi de produse sau servicii

Scopul prelucrării datelor personale

Prelucrarea datelor personale se bazează pe executarea comenzilor, pe nevoia de a respecta obligațiile legale și pe interesul legitim al TRUA, cu consimțământul tău.

TRUA prelucrează datele personale pentru a face posibilă informarea ta corectă, referitor la produsele și serviciile oferite, executarea și livrarea comenzilor solicitate, rezolvarea problemelor survenite, respectarea garanțiilor, precum și pentru realizarea de statistici interne destinate dezvoltării acestui proiect și îmbunătățirii serviciilor furnizate.

Mai exact, datele furnizate de către tine sunt utilizate în următoarele scopuri:

 • pentru informare și furnizare de detalii și oferte necesare: numele, prenumele, nr. de telefon de contact, adresa de email, și în anumite cazuri adresa de montaj sau livrare
 • pentru întocmirea formularului de comandă, facturare și livrare: numele, prenumele, adresa din CI, nr. de telefon de contact, adresa de livrare, numele și nr. de telefon ale persoanei de contact
 • pentru întocmirea contractului și a anexelor acestuia (GDPR, garanții, instrucțiuni de exploatare și întreținere etc.): numele, prenumele, nr. de telefon de contact, adresa din CI, adresa de email, serie și nr. CI
 • în scop de marketing (doar pentru statistici interne): prelucrăm statistic atât informațiile din comenzile primite cât și feedback-ul primit de la client, pentru îmbunatățirea experienței de colaborare cu Trua
 • pentru obținerea de servicii externalizate, cum sunt proiectarea, livrarea

Protejarea datelor personale

Utilizarea site-ului nostru NU este condiționată de crearea unui cont, în consecință datele tale colectate automat rămân stocate doar ca statistici, ne-existand practic o bază de date destinată exclusiv colectării de informații personale primite de la clienții noștri.

Site-ul nostru deține un certificat SSL, care are rolul de a proteja toate tipurile de date transmise între browser și server, astfel încât să poți avea garanția că informațiile transmise către site nu vor fi modificate sau furate de către o terță parte.

NU trimitem newsletter-uri nesolicitate, nici alte informații în scop promoțional , rămănând la alegerea ta dacă dorești și / sau soliciți acest lucru.

Către terți comunicăm informații personale doar dacă și când acest lucru este neapărat necesar, și doar acele informații strict esențiale pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Comunicarea datelor personale către terți

NU comunicăm datele tale personale către terțe persoane neautorizate, acestea fiind confidențiale.

Însă, în mod excepțional, comunicăm date personale furnizate de tine, cu acordul tău, bineînțeles, către persoanele către care acest lucru este neapărat necesar, pentru a putea onora comenzile tale sau pentru a-ți putea oferi în mod corect toate informațiile solicitate. Informațiile furnizate sunt doar cele minim necesare îndeplinirii scopurilor declarate.

Persoane cărora este necesar să le furnizăm date personale ale clienților:

 • proiectantului colaborator, în cazul în care pentru realizarea produsului solicitat este nevoie de realizarea unui proiect de către o persoană specializată: i se comunică doar datele necesare realizării corecte și complete a proiectului dorit
 • colaboratorilor TRUA pe partea de execuție efectivă a unor produse, în cazul în care pentru lucrarea solicitată decidem, indiferent de motive, să o realizăm în colaborare cu alte persoane autorizate
 • serviciilor de transport, cărora li se comunica doar datele necesare livrarii (fără furnizarea acestor date fiind practic imposibilă ajungerea în posesia coletului / produsului)
 • organelor abilitate de control, cărora li se pun la dispoziție toate documentele solicitate, conform legii
 • organelor abilitate, în caz de litigiu (ex. mediatori, instanțe judecătorești)

Comentariile vizitatorilor site-ului nostru, trua.ro, pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Modalitatea de stocare și durata de prelucrare a a datelor personale

Datele tale personale sunt stocate:

 • pe formularele noastre interne, realizate pe suport de hârtie și / sau electronic și păstrate în condiții de confidențialitate: planificări interne, formulare de solicitare informații, formulare de constatare, formulare de comandă, formulare de ofertă, contracte și anexele lor, devize, facturi, chitanțe, AWB-uri realizate, borderouri pentru transport și oricare alte documente necesare informării, preluării, procesării și livrării comenzii
 • pe formularele interne specifice, realizate în caz de lipsă de seriozitate, refuzare colet, alte prejudicii aduse
 • pe anumite statistici interne, realizate în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite, păstrate, de asemenea, doar intern, în condiții de confidențialitate
 • în comentariile și recenziile plasate prin intermediul site-ului www.trua.ro sau al paginii de Facebook trua.ro
 • în conversațiile de pe pagina de Facebook afiliată (trua.ro): te rugăm să citești și politica de prelucrare a datelor a Facebook, în caz că nu ai citit-o deja
 • în conversațiile avute prin email, pe adresa [email protected]: te rugăm că citești și politica de prelucrare a datelor a Google, în caz că nu ai citit-o deja
 • în conversațiile avute pe paginile altor rețele de socializare pe care Trua este prezentă: te rugăm că citești și politica de prelucrare a datelor a rețelei unde decizi să ne contactezi, în caz că nu ai citit-o deja

Durata de prelucrare a datelor personale se întinde:

 • pe tot parcursul relației contractuale: în scopul definirii caracteristicilor dorite pentru produs, a detaliilor de facturare și livrare, a realizării produsului / serviciului în cauză și a obținerii confirmării primirii corespunzătoare a coletului și a feedback-ului pentru serviciile oferite
 • pe tot parcursul termenului de garanție acordat prin contract: pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor care ne revin prin acordarea garanțiilor menționate
 • după finalizarea relației contractuale: pentru prelucrare statistică și arhivare
 • comentariile și recenziile sunt păstrate pe termen nedeterminat

Manifestarea acordului exprimat

Prelucrarea datelor personale se face doar cu acordul tău, fiind astfel utilizate doar datele furnizate de către tine.

NU căutam sa obținem alte date personale decât cele strict necesare (indicate direct de către tine), în vederea prelucrării, din alte surse: gen conturi pe rețele sociale, etc.

O categorie mai aparte este reprezentată de datele colectate automat, cum este adresa IP sau alte date cu rol strict statistic, însă acestea NU se prelucrează în mod direct de către noi, mai exact nu sunt corelate efectiv cu persoana în cauză, în acest caz, cu tine.

Drepturile tale, în calitate de client TRUA

În baza legii, din punct de vedere al GDPR, beneficiezi de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare: poți solicita informații referitoare la activitatea de prelucrare a datelor tale personale
 • Dreptul la rectificare: se pot rectifica datele tale personale furnizate inexact sau pot fi completate, după caz
 • Dreptul „de a fi uitat” (dreptul la ștergerea datelor): poți obține ștergerea datelor, în caz de prelucrare ilegală a acestora sau în alte cazuri prevăzute în lege
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: poți solicita restricționarea prelucrării datelor tale în cazul în care se contestă exactitatea lor, sau în alte cazuri prevăzute în lege
 • Dreptul la opoziție: te poți opune prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Trua
 • Dreptul de a depune plângere: poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor, către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
 • Dreptul de retragere a consimțământului: îți poți retrage consimțământul asupra prelucrării datelor cu caracter personal, cu mențiunea că prelucrarea realizată anterior retragerii consimțământului rămane valabilă, iar modificările intră în vigoare de la data înregistrării retragerii

Conținut înglobat de pe alte site-uri / platforme web

Articolele și paginile listate pe acest site pot include conținut înglobat (de ex. link-uri către alte site-uri, pagini de facebook, etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri și platforme web se comportă exact la fel ca și cum, în calitate de vizitator, ai vizualizat un alt site web, pagină de facebook, etc.

Aceste site-uri și platforme web pot să colecteze date personale, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat.

Pentru obținerea de informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, clarificarea eventualelor nelămuriri sau exercitarea drepturilor prevăzute legal, te rugăm să iei legătura cu noi, prin intermediul datelor furnizate în secțiunea CONTACT.

Ce este un cookie?

Un cookie (internet cookie, browser cookie, HTTP cookie, modul cookie) este un fișier de dimensiuni mici, codificat, format din litere și numere, trimis de un server unui browser (Internet Explorer, Chrome, etc.), care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care accesezi internetul,  și apoi trimis înapoi, nemodificat, de către terminalul tău, de fiecare dată când accesezi acel server.

Cookie-ul este complet “pasiv”: nu conține programe software, viruși, spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul tău. Practic, acesta nu conține coduri executabile, fiind constituit doar din texte ce nu pot executa efectiv nicio operație.

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului.

La ce folosesc cookie-urile?

Cookie-urile sunt folosite în general pentru autentificare (ceea ce nu e cazul pentru trua.ro, deoarece site-ul nu necesită crearea unui cont pentru autentificare), pentru reținerea preferințelor tale și implementarea sistemului de „coș de cumpărături” (ceea ce din nou, nu este cazul pe trua.ro, acest site nefiind un magazin virtual).

Fișierele de tip cookie fac posibilă recunoașterea terminalului tău și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor tale.

Cookie-uri utilizate de Trua

Trua folosește două tipuri de cookie-uri: per-sesiune și fixe. Cele per-sesiune sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul tău până la terminarea sesiunii sau închiderea browser-ului web. Fișierele fixe rămân pe terminal pe o perioadă în parametrii cookie-urilor sau până când acestea sunt șterse manual.

 Conțin cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine NU solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi folosite și în majoritatea cazurilor nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea acestui tip de fișier pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru tine ca utilizator, iar aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil în mod normal accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ștergerea cookie-urilor

În general, browser-ul folosit pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi însă schimbate astfel încât browser-ul să blocheze administrarea automată a cookie-urilor sau să te informeze cu privire la faptul conform căruia sunt trimise cookie-uri către terminalul tău.

Informații mai detaliate despre administrarea cookie-urilor se regăsesc în setările browser-elor web utilizate, de unde acestea se pot gestiona sau se pot șterge, după cum preferi. Un exemplu concret de modalitate de gestionare, activare sau ștergere a cookie-urilor, pentru browser-ul Chrome, găsești aici.

Deși îți poți configura browser-ul în așa fel încât acesta să respingă fișierele de tip cookie, e bine de ținut cont de faptul că dezactivarea și / sau refuzul de a primi aceste cookie-uri pot face anumite secțiuni sau pagini impracticabile sau dificil de vizitat și utilizat.

Importanța cookie-urilor pentru Internet

Cookie-urile reprezintă nucleul funcționării eficiente a internetului, fiind foarte importante pentru generarea unei experiențe de navigare prietenoase, adaptată intereselor și preferințelor fiecărui utilizator în parte. Dezactivarea sau refuzul cookie-urilor pot face anumite site-uri imposibil de utilizat, mai ales că acest lucru nu înseamnă că nu vei mai primi publicitate online, ci doar că această publicitate nu va mai putea ține cont de interesele și preferințele tale, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (ce nu necesită autentificarea ta prin intermediul unui cont), sunt următoarele:

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor – categorii de produse și servicii
 • Oferte adaptate intereselor tale – reținerea parolelor (unde este cazul și dacă acest lucru se dorește)
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor, privind conținutul pe internet (funcții de „safe search”, opțiuni „family mode”)
 • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru tine, pe un site
 • Furnizarea de publicitate cât mai relevantă pentru tine
 • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – confirmarea unui anumit nivel de trafic pe site, tipul de conținut vizualizat, modul în care ai ajuns pe site (prin motoare de căutare, direct, din alte site-uri, etc.); site-urile derulează aceste analize de utilizare a lor pentru îmbunătățirea conținutului, în beneficiul tău ca utilizator

Mențiune: nu toate aceste exemple sunt specifice site-ului trua.ro, ele fiind enumerate în scop informativ, pentru o mai bună înțelegere a utilității acestor fișiere.

Securitate și confidențialitate

După cum s-a precizat deja, cookie-urile NU sunt viruși, acestea folosind practic formate de tip „plain text”. Nefiind alcătuite din bucăți de cod, nu pot fi executate și nici nu pot rula automat: astfel, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, ele nu pot fi considerate a fi viruși.

Chiar și așa, însă, uneori pot fi totuși folosite pentru scopuri negative, putând fi folosite ca o formă de spyware, deoarece stochează informații privind preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri. Datorită acestui fapt, multe produse de tip spyware le marchează constant pentru a fi șterse, în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, browser-ele au integrate setări de confidențialitate ce furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automatp după ce ai vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
Protejarea identității reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet. În consecință, este indicat să cunoști eventualele probleme ce pot fi cauzate de cookie-uri. Deoarece prin intermediul lor se transmit constant, în ambele sensuri, informații între browser și site, în cazul în care o persoană neautorizată  intervine în parcursul de transmitere a acestor date, informațiile conținute de cookie-uri pot fi interceptate.
Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla daca browser-ul web se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată). Deoarece deținem un certificat de securitate SSL, îți recomandăm ca la fiecare utilizare, sa accesezi doar versiunea securizată a acestui site, și anume:  https://trua.ro/

Altă posibilitate de atacuri bazate pe cookie-uri o implică setările greșite ale acestora pe servere. Dacă un site nu solicită browser-ului să utilizeze doar canale criptate, aceasta vulnerabilitate poate fi exploatată de către persoane rău-voitoare pentru a „amăgi” browser-ele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate, pentru a utiliza ulterior informațiile în cauză în scopul accesării neautorizate a anumite site-uri.

Este foarte importantă acordarea atenției la alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

În caz că te interesează, mai multe informații despre cookie-uri poți găsi aici (lb. engleză) sau aici (lb. română).